Färdigställande av verkstadshall 14x23x4,5m i Warszawa