Uppförande av en tennhall på 15x30x4,8 m i Poniatowa