Påbörjad installation av sandwichpanel för tak i Łuków