Uppförande av en 20x30x5m lagerbyggnad i Piotrkówko