Uppförande av en isolerad hall på 12x20x4,5 m i Konopnica