Ukończenie Montażu Konstrukcji Stalowej Zadaszenia Boksów w Kielcach