Wykonanie konstrukcji stalowych na obiekcie ALDI w Rokietnicy