Zakończenie Wykonania Zadaszenia Boksów 15x55x5,5m w Kielcach