Rozpoczęcie etapu 2 budowy hali magazynowej 1000m2 w Woli Rębkowskiej