Ukończenie Hali Magazynowej 44x22x9,6m w Woli Rębkowskiej